PL
Prospectum Prospectum Prospectum Prospectum

Řemeslná činnost

Řemeslná činnost je činnost, kterou lze vykonávat pouze s odpovídající kvalifikací potvrzenou příslušnou odbornou zkouškou nebo studiem v oboru daného povolání nebo řemesla a praxí o oboru. Lidé, kteří mají ukončené odborné, střední nebo vyšší odborné vzdělání, musí mít kromě získaného vzdělání potvrzen alespoň jeden rok praxe v profesi. V případě vysokoškolského vzdělání není požadována praxe.


Osoby, které nemají vzdělání v daném oboru, ale vykonávaly danou činnost (např. v pracovním poměru) po dobu 6 let, jsou považovány za schopné samostatné ekonomické činnosti v daném oboru.

Nestanoví-li jiná ustanovení nebo mezinárodní smlouvy jinak, může občan Evropské unie, který získal odpovídající vzdělání a praxi v jiné zemi, podat žádost na:

 1.  Ministerstvo školství ČR o uznání získaného odborného nebo vysokoškolského vzdělání. O uznání či neuznání praxe rozhodne po uznání kvalifikace Živnostenský úřad obce či města.
 2. Ministerstvo průmyslu o uznání způsobilosti vykonávat ekonomickou činnost v daném oboru. Ministerstvo bere v úvahu jak osvědčení o vzdělání, tak potvrzení o zaměstnání. Rozhodnutí je závazné pro všechny úřady a rovná se právu na výkon povolání.

Níže uvedené řemeslné činnosti jsou uvedeny v příloze č. 1 zákona o podnikání.

 

Část A

 • Řeznictví a uzenářství
 • Mlékárenství
 • Mlynářství
 • Pekařství, cukrářství
 • Pivovarnictví a sladovnictví
 • Zpracování kůží a kožešin
 • Aplikace, výroba a opravy ortopedické obuvi
 • Broušení a leptání skla
 • Zpracování gumárenských směsí
 • Zpracování kamene
 • Slévárenství, modelářství
 • Kovářství, podkovářství
 • Obráběčství
 • Zámečnictví, nástrojářství
 • Galvanizérství, smaltérství
 • Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
 • Hodinářství
 • Zlatnictví a klenotnictví
 • Truhlářství, podlahářství
 • Výroba a opravy hudebních nástrojů
 • Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
 • Zednictví
 • Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
 • Montáž, opravy a rekonstrukce chladicích zařízení a tepelných čerpadel
 • Vodoinstalatérství, topenářství
 • Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny
 • Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny
 • Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení
 • Izolatérství
 • Malířství, lakýrnictví, natěračství
 • Pokrývačství, tesařství
 • Klempířství a oprava karoserií
 • Kamnářství
 • Opravy silničních vozidel
 • Holičství, kadeřnictví

Část B

 • Barvení a chemická úprava textilií
 • Čištění a praní textilu a oděvů
 • Kominictví

Část C

 • Hostinská činnost
 • Kosmetické služby
 • Pedikúra, manikúra
business Kontaktní údaje

PROSPECTUM IT services s.r.o.
Šafránice 555
Poděbradova 869
547 01 Náchod
Královéhradecký kraj
VAT EU: CZ01775243

Kde zaparkovat auto
kliknutím jej zobrazíte na mapě
+420 776 178 006

Kancelář je otevřená:
pondělí - čtvrtek
9:00 - 15:00
pátek
9:00 - 15:00
Domluvte si prosím schůzku předem
account_balance_wallet Průměrný kurs valuty

28.11.2022
CZK AUD 15.577 CZK
CZK EUR 24.345 CZK
CZK GBP 28.112 CZK
CZK HUF 0.05955 CZK
CZK PLN 5.186 CZK
CZK SEK 2.234 CZK
CZK USD 23.279 CZK
© 2010 - 2022 PROSPECTUM s.r.o.