PL
Prospectum Prospectum Prospectum Prospectum

Řemeslná činnost

Řemeslná činnost je činnost, kterou lze vykonávat pouze s odpovídající kvalifikací potvrzenou příslušnou odbornou zkouškou nebo studiem v oboru daného povolání nebo řemesla a praxí o oboru. Lidé, kteří mají ukončené odborné, střední nebo vyšší odborné vzdělání, musí mít kromě získaného vzdělání potvrzen alespoň jeden rok praxe v profesi. V případě vysokoškolského vzdělání není požadována praxe.


Osoby, které nemají vzdělání v daném oboru, ale vykonávaly danou činnost (např. v pracovním poměru) po dobu 6 let, jsou považovány za schopné samostatné ekonomické činnosti v daném oboru.

Nestanoví-li jiná ustanovení nebo mezinárodní smlouvy jinak, může občan Evropské unie, který získal odpovídající vzdělání a praxi v jiné zemi, podat žádost na:

 1.  Ministerstvo školství ČR o uznání získaného odborného nebo vysokoškolského vzdělání. O uznání či neuznání praxe rozhodne po uznání kvalifikace Živnostenský úřad obce či města.
 2. Ministerstvo průmyslu o uznání způsobilosti vykonávat ekonomickou činnost v daném oboru. Ministerstvo bere v úvahu jak osvědčení o vzdělání, tak potvrzení o zaměstnání. Rozhodnutí je závazné pro všechny úřady a rovná se právu na výkon povolání.

Níže uvedené řemeslné činnosti jsou uvedeny v příloze č. 1 zákona o podnikání.

 

Část A

 • Řeznictví a uzenářství
 • Mlékárenství
 • Mlynářství
 • Pekařství, cukrářství
 • Pivovarnictví a sladovnictví
 • Zpracování kůží a kožešin
 • Aplikace, výroba a opravy ortopedické obuvi
 • Broušení a leptání skla
 • Zpracování gumárenských směsí
 • Zpracování kamene
 • Slévárenství, modelářství
 • Kovářství, podkovářství
 • Obráběčství
 • Zámečnictví, nástrojářství
 • Galvanizérství, smaltérství
 • Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
 • Hodinářství
 • Zlatnictví a klenotnictví
 • Truhlářství, podlahářství
 • Výroba a opravy hudebních nástrojů
 • Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
 • Zednictví
 • Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
 • Montáž, opravy a rekonstrukce chladicích zařízení a tepelných čerpadel
 • Vodoinstalatérství, topenářství
 • Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny
 • Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny
 • Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení
 • Izolatérství
 • Malířství, lakýrnictví, natěračství
 • Pokrývačství, tesařství
 • Klempířství a oprava karoserií
 • Kamnářství
 • Opravy silničních vozidel
 • Holičství, kadeřnictví

Část B

 • Barvení a chemická úprava textilií
 • Čištění a praní textilu a oděvů
 • Kominictví

Část C

 • Hostinská činnost
 • Kosmetické služby
 • Pedikúra, manikúra
business Kontaktní údaje

Accounting & Outsourcing s.r.o.
Poděbradova 869
547 01 Náchod
Královéhradecký kraj
VAT EU: CZ08236534

Kde zaparkovat auto
kliknutím jej zobrazíte na mapě
+420 776 178 006

Telefonický kontakt s kanceláří:
pondělí - čtvrtek
9:00 - 15:00
pátek
9:00 - 15:00
Návštěva kanceláře je možná POUZE po předchozí domluvě
account_balance_wallet Průměrný kurs valuty

16.04.2024
AUD 15.221 CZK
EUR 25.235 CZK
GBP 29.534 CZK
HUF 0.06396 CZK
PLN 5.808 CZK
SEK 2.169 CZK
USD 23.713 CZK
© 2010 - 2024 Accounting & Outsourcing s.r.o.