PL
Prospectum Prospectum Prospectum Prospectum

Právní Formy

Živnost

Je podnikatelská činnost provozovaná pod vlastním jménem za účelem dosažení zisku. Osoba, která chce podnikat, musí získat oprávnění vydané příslušným úřadem a být zapsána v Registru živnostenského podnikání.

Českým specifikem tohoto typu registrace je činnost pouze pod vlastním jménem a příjmením. Jakékoli doplňky (název firmy, logo a pod.) k tomuto jménu jsou neformální (ačkoli se mohou objevit na razítkách, která se již běžně nepoužívají). Další zajímavostí je možnost zápisu fyzické osoby do obchodního rejstříku pod zvoleným obchodním jménem. Takové ustanovení však má za následek vznik účetní jednotky podle zákona o účetnictví a zavádí příkaz k vedení účetnictví v plném rozsahu.

Typy podnikání lze obecně rozdělit do tří kategorií – neregulované, regulované (v ČR řemeslné a vázané) a koncesované.

Z hlediska účetnictví, administrativy a obsluhy firmy, je tato forma činnosti nejlevnější a účetnictví zejména v ČR je velice jednoduché. Navíc u tohoto typu činnosti existují zjednodušené, paušální formy zúčtování příjmů, výdajů nebo daní. Živnost také vyžaduje nejméně času na administrativní činnosti.

více

 

Veřejná obchodní společnost (VOS)

Jde o nejlevnější a možná i nejstarší formu společné podnikatelské činnosti. Stejně jako v případě živnosti, ručí podnikatelé celým svým majetkem.

Veřejná obchodní společnost vede účetnictví v plném rozsahu a výnosy se mezi společníky rozdělují dle smlouvy - nejčastěji rovným dílem. Společnost vzniká zápisem do příslušného obchodního rejstříku a k jejímu založení je zapotřebí společenská smlouva.

více

 

Komanditní společnost (kom. spol. nebo k. s.)

Komanditní společnost je vlastně hybridem veřejné obchodní společnosti a společnosti s ručením omezeným. Historicky jde o jednu z nejstarších forem podnikání a investování. Jejím hlavním znakem je existence minimálně dvou společníků, z nichž každý zastává ve firmě jinou roli.

Komplementář společnosti zastává roli jednatele společnosti. Historicky je autorem investiční koncepce. Rovněž plně ručí svým majetkem.

Komanditista vystupuje ve společnosti jako investor a má velmi omezený rozsah majetkové odpovědnosti. Společnost může zastupovat pouze v rámci udělené plné moci.

Jako každá společnost vzniká i tato na základě smlouvy a to dnem zápisu do příslušného rejstříku.

více

 

Společnost s ručením omezeným (s.r.o.)

Obchodní společnost na pomezí akciové a osobní společnosti. Kapitálový charakter dokládá základní kapitál nutný pro registraci této právní formy. Omezený počet společníků dodává společnosti osobní charakter. V ČR to je maximálně 50 společníků.

Základní kapitál společnosti s ručením omezeným v ČR je minimálně 1,- Kč.

V případě společnosti s ručením omezeným v ČR, která má pouze jednoho společníka rozhoduje její vlastník bez nutnosti svolávat valnou hromadu, některá rozhodnutí však vyžadují potvrzení (ověření) podpisu.

více

 

Pobočka mimo zemi sídla společnosti

Zvláštní formou podnikání je vytvoření zahraniční pobočky společnosti. Zahraniční pobočka nemá vlastní právní subjektivitu ani procesní způsobilost, ale působí na základě zahraniční osoby. Zahraniční pobočka vzniká dnem zápisu do soudního rejstříku (obdobně jako u společnosti). Nevyžaduje však počáteční kapitál.

Zahraniční pobočka společnosti je povinna vést účetnictví v plném rozsahu a její činnost je vedena v rámci působnosti zakladatelské společnosti.

více

 

Jiné formy

Kromě společností mohou ve větší či menší míře vykazovat ekonomickou činnost i další subjekty - zejména nadace a sdružení (nejčastěji jde o publikační činnost). Sdružení a nadace se sídlem v jiné zemi EU mohou provozovat svou činnost prostřednictvím samostatné pobočky zřízené v České republice.

business Kontaktní údaje

Accounting & Outsourcing s.r.o.
Poděbradova 869
547 01 Náchod
Královéhradecký kraj
VAT EU: CZ08236534

Kde zaparkovat auto
kliknutím jej zobrazíte na mapě
+420 776 178 006

Telefonický kontakt s kanceláří:
pondělí - čtvrtek
9:00 - 15:00
pátek
9:00 - 15:00
Návštěva kanceláře je možná POUZE po předchozí domluvě
account_balance_wallet Průměrný kurs valuty

16.04.2024
AUD 15.221 CZK
EUR 25.235 CZK
GBP 29.534 CZK
HUF 0.06396 CZK
PLN 5.808 CZK
SEK 2.169 CZK
USD 23.713 CZK
© 2010 - 2024 Accounting & Outsourcing s.r.o.