PL
Prospectum Prospectum Prospectum Prospectum

Nabídka pro internetové obchody

Charakteristika českého trhu

Český online trh je překvapivě absorpční. Částečně za to může i to, že Češi donedávna nakupovali častěji v klasických obchodech. Rostoucí počet mladých, mobilních spotřebitelů postupně přesouvá prodeje na internetový trh, který je mnohem méně přesycen než internetový trh v jiných státech.

Zároveň stojí za zmínku, že český trh se vyznačuje v mnoha segmentech daleko větší absorpční kapacitou, než by napovídal počet obyvatel. Je to dáno tím, že ve společnosti je o mnoho větší podíl střední třídy.

Na závěr se sluší dodat, že mnoho slovenských uživatelů internetu, kvůli bohatší nabídce a znalosti jazyka často nakupuje v českých internetových obchodech. Vstupem na český trh se prodejna otevírá i pětimilionovému a nedoceněnému Slovensku.

Právní požadavky

Podle nařízení č. 593/2008 se „smlouva uzavřená fyzickou osobou /.../ řídí právem země, v níž má spotřebitel obvyklé bydliště, pokud se jakýmkoli způsobem taková činnost na tuto zemi nebo na několik zemí včetně této země zaměřuje.

Podle výše uvedené zásady by měl prodávající, který část nebo celou svou nabídku směřuje k českému spotřebiteli, mu zajistit právo domáhat se všech svých práv obsažených v českém občanském zákoníku. Český zákonodárce dbal na to, aby tato práva byla soustředěna do jednoho ustanovení. Podrobné informace jsme zveřejnili na našem webu.

Zahraniční přeshraniční podnikatelé by si také měli dát pozor na český zákon o DPH, který jim bez ohledu na obrat ukládá povinnost registrovat se k této dani, pokud mají zřízenu poštovní přihrádku (PO Box) nebo provozovnu na české straně hranice.
Povinnost registrovat se k DPH jako zahraniční plátce mají i zásilkové prodejny, jejichž hrubá zisková marže prodeje do ČR přesahuje 1 mil. Kč.

Nabídka

Podnikatelům, kteří vážně uvažují o vstupu nebo expanzi na českém trhu, nabízíme řadu služeb podporujících jejich činnost, mezi které patří:

  • překlad nabídky internetového obchodu nebo popisů internetových aukcí,
  • korespondence se zákazníky jménem obchodu,
  • telefonní číslo, kontaktní číslo na zákazníky obchodu,
  • telefonická obsluha prodejny vyškoleným, dvojjazyčným personálem (polsko-český),
  • obsluha zásilek, vracení či reklamací (včetně vyzvednutí v ČR a odeslání do sídla firmy v zahraničí).

Nabízíme provize, předplatné, textové nebo smluvní vypořádání v závislosti na rozsahu objednaných služeb a rozsahu spolupráce. Obchodům, které překročí hranici pro registraci k DPH nebo zřídí PO BOX na České poště, nabízíme levné profesionální účetní služby.

business Kontaktní údaje

Accounting & Outsourcing s.r.o.
Poděbradova 869
547 01 Náchod
Královéhradecký kraj
VAT EU: CZ08236534

Kde zaparkovat auto
kliknutím jej zobrazíte na mapě
+420 776 178 006

Telefonický kontakt s kanceláří:
pondělí - čtvrtek
9:00 - 15:00
pátek
9:00 - 15:00
Návštěva kanceláře je možná POUZE po předchozí domluvě
account_balance_wallet Průměrný kurs valuty

05.12.2023
AUD 14.781 CZK
EUR 24.370 CZK
GBP 28.444 CZK
HUF 0.06425 CZK
PLN 5.637 CZK
SEK 2.156 CZK
USD 22.523 CZK
© 2010 - 2023 Accounting & Outsourcing s.r.o.