PL
Prospectum Prospectum Prospectum Prospectum
Hlavní stránka / Zprávy / Požadavky na zmocněnce a členy orgánů společnosti ve světle nových předpisů

Požadavky na zmocněnce a členy orgánů společnosti ve světle nových předpisů

pátek, 14 březen 2014

Nový zákoník společnosti a občanský zákoník, oba přizpůsobené moderní a velmi dynamické realitě, přinesly několik změn, které se přímo dotknou osob zastupujících právnické osoby. Některá ustanovení byla upřesněna nebo omezena.

Požadavky na zmocněnce a členy orgánů společnosti ve světle nových předpisů

Prvním a základním požadavkem na členy statutárních orgánů společnosti (správní rada, ředitel) není žádný trestní rejstřík pro hospodářské trestné činy, který musí trvat po celou dobu výkonu funkce. Tento požadavek byl již obsažen v předchozím zákoníku, v novém byl sjednocen s ustanoveními zákona o hospodářské činnosti. Stejně důležitý požadavek - v předchozím absolutním zákoníku, nyní omezený - je zákaz konkurence obsažený v § 54 a § 199 obchodního zákoníku. Novinkou je možnost informovat všechny partnery o možnosti střetu zájmů. Pokud po prohlášení nebudou vzneseny žádné námitky žádného ze společníků, mělo by se předpokládat, že neexistuje žádná soutěž nebo činnost v rozporu se zájmy společnosti. Výše uvedená ustanovení se vztahují na členy představenstva společností s ručením omezeným a akciových společností, členů dozorčích rad, generálního ředitele (v jedné správní radě společnosti), komplementáře, partnery komanditních společností, ředitele zahraničních společností pobočky a proxy. Informační povinnost vzniká vždy , když jedna osoba vykonává funkce v orgánech společností ve více než jedné společnosti (i když má sídlo v zahraničí) nebo podniká sama. Informační předmět nezbavuje různé předměty činnosti spravovaných společností nebo nedostatek transakcí mezi nimi.

Další důležitá změna se týká smluv mezi společností a jejími zástupci (např. vedením). Dosavadní vztahy se řídily ustanoveními mandátní smlouvy, která stanovovala, že členové statutárních orgánů společnosti musí dostávat odměnu. Nová nařízení, na která se společnosti vztahují pouze šest měsíců, vyžadují povinnost podepsat nový typ smlouvy. Tentokrát však kód poskytuje možnost vykonávat činnosti bez odměny.

Povinnost podepisovat smlouvy se nevztahuje pouze na zástupce a komplementáře (komanditní společnosti). Doporučuje se v situaci, kdy vlastníci společnosti (akcionáři) chtějí přesněji definovat rozsah povinností, zejména obchodní zástupce, a je to nutné, když je nutné určit odměnu nebo alespoň pouze určit právo na náhradu cestovních výdajů za výkon funkce.


business Kontaktní údaje

PROSPECTUM IT services s.r.o.
Šafránice 555
Poděbradova 869
547 01 Náchod
Královéhradecký kraj
VAT EU: CZ01775243

Kde zaparkovat auto
kliknutím jej zobrazíte na mapě
+420 776 178 006

Kancelář je otevřená:
pondělí - čtvrtek
9:00 - 15:00
pátek
9:00 - 15:00
Domluvte si prosím schůzku předem
account_balance_wallet Průměrný kurs valuty

28.11.2022
CZK AUD 15.577 CZK
CZK EUR 24.345 CZK
CZK GBP 28.112 CZK
CZK HUF 0.05955 CZK
CZK PLN 5.186 CZK
CZK SEK 2.234 CZK
CZK USD 23.279 CZK
© 2010 - 2022 PROSPECTUM s.r.o.