PL
Prospectum Prospectum Prospectum Prospectum
Hlavní stránka / Zprávy / Datum prodeje a datum vydání ve světle zákona 235/2004 Sb.

Datum prodeje a datum vydání ve světle zákona 235/2004 Sb.

pátek, 23 listopad 2012

Problematika povinnosti vystavit fakturu a přiznat splatnou daň z přidané hodnoty (DPH/DPH) je definována v §21 až §26 uvedeného v názvu zákona. Nejdůležitějším pojmem v této části zákona je zároveň zdanitelné plnění, tj. Zdanitelné zvýhodnění.

Datum prodeje a datum vydání ve světle zákona 235/2004 Sb.

Článek 26 zákona o dani z přidané hodnoty požaduje, aby plátce vystavil fakturu (lit. daňový doklad - daňový doklad) do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelné činnosti (bod 1a ode dne provedení zdanitelného plnění ), v polském právu, datum akce označované jako datum prodeje. Stejný odstavec v následujícím bodě vyžaduje vystavení faktury nejpozději 15. den od přijetí platby.

Odstavec 21, předcházející §26, podrobně definuje okamžik přiznání daně za zdanitelné služby (činnosti), přičemž první věta má pro daný problém zásadní povahu. „Daň při odchodu je plátce povinen zaplatit v den, kdy je provedena zdanitelná činnost, nebo v den, kdy je platba přijata, s přihlédnutím k dřívějšímu datu, pokud zákon nestanoví jinak.“ p>

V případě dodání zboží se za den prodeje považuje:
a) den dodání při prodeji na základě kupní smlouvy mezi dodavateli,
b) den přijetí v ostatních případech,
c) den dražení v aukcích,
d) den získání práva užívat pronajaté zboží.

Na výše uvedená pravidla se vztahuje výjimka pro dodávky zboží uvnitř Společenství, kde je datem prodeje datum faktury, pokud je faktura vystavena před 15. dnem měsíce následujícího po odeslání nebo zahájení pohybu zboží. Jinak je datem prodeje 15. den následujícího měsíce. Z výše uvedeného vyplývá, že posledním prodejním místem je 15. den měsíce následujícího po zahájení dodávky zboží.

V případě dodávek služeb uvnitř Společenství se předpisy EU zákonodárce opět vrací k základní zásadě data prodeje služby nebo přijetí platby za ni a ukládá povinnost vystavit fakturu do 15 dnů.

U tuzemských dodávek budou mít přijaté faktury právo na odpočet nejdříve v den přijetí faktury.


business Kontaktní údaje

PROSPECTUM IT services s.r.o.
Šafránice 555
Poděbradova 869
547 01 Náchod
Královéhradecký kraj
VAT EU: CZ01775243

Kde zaparkovat auto
kliknutím jej zobrazíte na mapě
+420 776 178 006

Kancelář je otevřená:
pondělí - čtvrtek
9:00 - 15:00
pátek
9:00 - 15:00
Domluvte si prosím schůzku předem
account_balance_wallet Průměrný kurs valuty

28.11.2022
CZK AUD 15.577 CZK
CZK EUR 24.345 CZK
CZK GBP 28.112 CZK
CZK HUF 0.05955 CZK
CZK PLN 5.186 CZK
CZK SEK 2.234 CZK
CZK USD 23.279 CZK
© 2010 - 2022 PROSPECTUM s.r.o.