PL
Prospectum Prospectum Prospectum Prospectum
Hlavní stránka / Zprávy / Registrační číslo české populace

Registrační číslo české populace

středa, 11 červenec 2012

Za účelem registrace populace přiděluje téměř každá země svým obyvatelům, svým vlastním občanům i cizincům, identifikační čísla usnadňující seskupování a vyhledávání potřebných údajů v databázích veřejné správy. Nejzákladnějším identifikátorem v Polsku je PESEL. Jeho českým protějškem je rodné číslo.

Registrační číslo české populace

Rodné číslo je automaticky přidělováno novorozencům narozeným v České republice a cizincům, kteří se přihlásí k přechodnému nebo trvalému pobytu v České republice.

Kromě výše zmíněných skupin, kterým je toto číslo přiřazeno automaticky, existuje ještě jedna skupina, která toto číslo musí mít, ale z technických důvodů (žádné potřebné údaje o osobě), osoby, které k němu patří, musí podat žádost o toto číslo. Tato skupina zahrnuje podnikatele (společně se spolupracujícími rodinnými příslušníky), manažery společností a zaměstnance cestující ze zahraničí, kteří nejsou registrováni v České republice, ale jsou registrováni pro povinné důchodové a zdravotní pojištění.

Výše ​​uvedená povinnost vyplývá z přímé aplikace zákona č. 133/2000 o evidenci obyvatel ve vztahu k zákonům 582/1991 o organizaci sociálního zabezpečení a 592/1922 o zdravotním pojištění. Ze znění předpisů vyplývá, že pojištěná osoba je povinna hlásit český „pesel“ vybranému fondu zdravotního pojištění a poviatkové pobočce správy sociálního pojištění příslušné pro sídlo společnosti. Takzvaný „Číslo pojištěnce“ přidělené každou z těchto institucí je pouze dočasné.

Zpravidla to trvá asi 30 dní a je zdarma. Jedinou nezbytnou podmínkou je připojit k žádosti vícejazyčnou kopii rodného listu nebo zkrácenou kopii rodného listu vydanou matričním úřadem příslušným pro místo narození. Ačkoli Česká republika není signatářem Vídeňské úmluvy č. 16, obecně uznává tento akt bez nutnosti překladu do češtiny.

Žádost o přidělení registračního čísla musí být bohužel podepsána osobně za přítomnosti úředníka, který podpis ověřuje (ověřuje). To lze provést v kanceláři kteréhokoli českého města, v zemském úřadu (Krajský úřad), u notáře nebo na velvyslanectví České republiky (např. Ve Varšavě, ul. Koszykowa 18). Přidělené registrační číslo populace lze buď vyzvednout osobně na ministerstvu, nebo jej zaslat na zpáteční adresu žadatele.


Zdroj (a formulář žádosti): MVCR.cz


business Kontaktní údaje

PROSPECTUM IT services s.r.o.
Šafránice 555
Poděbradova 869
547 01 Náchod
Královéhradecký kraj
VAT EU: CZ01775243

Kde zaparkovat auto
kliknutím jej zobrazíte na mapě
+420 776 178 006

Kancelář je otevřená:
pondělí - čtvrtek
9:00 - 15:00
pátek
9:00 - 15:00
Domluvte si prosím schůzku předem
account_balance_wallet Průměrný kurs valuty

28.11.2022
CZK AUD 15.577 CZK
CZK EUR 24.345 CZK
CZK GBP 28.112 CZK
CZK HUF 0.05955 CZK
CZK PLN 5.186 CZK
CZK SEK 2.234 CZK
CZK USD 23.279 CZK
© 2010 - 2022 PROSPECTUM s.r.o.