PL
Prospectum Prospectum Prospectum Prospectum
Hlavní stránka / Zprávy / LHŮTA PRO PLATBU FAKTURY NENÍ DEKORACÍ DOKUMENTŮ

LHŮTA PRO PLATBU FAKTURY NENÍ DEKORACÍ DOKUMENTŮ

čtvrtek, 21 listopad 2019

Vážení zákazníci,

Počet nezaplacených faktur se každý měsíc zvyšuje nebo prodleva v jejich platbě. Termín platby faktury na dokumentu není jen pro výzdobu. Faktury, které obdržíte, jsou hlavně za služby, které již byly provedeny v předchozím měsíci (nebo měsících). Cena každé služby je stanovena na základě příslušného ceníku (ceník je k dispozici v Zákaznickém panelu v sekci předpisy) a informace o nákladech jsou zveřejněny v Zákaznickém panelu v sekci POPLATKY. Každý má možnost průběžně kontrolovat účtované poplatky a v případě nesprávných nebo nepřiměřených výpočtů nás okamžitě informovat. Bohužel ve většině případů dostáváme všechny druhy stížností, když jsme opakovaně požadovali vypořádání závazku. Je třeba mít na paměti, že každý je povinen fakturu uhradit ve lhůtě stanovené v ní a podání stížnosti neopravňuje k prominutí.

Řádným plněním smlouvy je plnění závazků, tj. uspokojení nároků vůči společnosti, která službu poskytla. Nezaplacení platby včas je tedy nesprávné plnění, a tím porušuje ustanovení občanského zákoníku, porušuje smlouvu a znemožňuje vyplácení odměny lidem, kteří provedli fakturovanou práci.

LHŮTA PRO PLATBU FAKTURY NENÍ DEKORACÍ DOKUMENTŮ

V souladu s podepsanou smlouvou a předpisy o službách máme právo okamžitě ukončit smlouvu o poskytování služeb. Navíc v případě neplacení závazků riskujete zrušení registrace k DPH, pokuty za pozdní podání přiznání k DPH a další povinná přiznání, která lze v současné době uložit ve výši 1 000 až 50 000 Kč.

Dluhy lidí, kteří nereagují na žádosti o zaplacení závazků, se převádějí do vymáhání pohledávek a související náklady se přidávají k závazkům po splatnosti (náklady na vymáhání jsou často vyšší než splatná částka na faktuře). Kromě toho, pokud nebudou ve stanovené lhůtě zaplaceny dvě faktury a neobdržíte žádnou odpověď na žádost o platbu, s okamžitou platností ukončujeme smlouvu o poskytování služeb a za každý den nezákonného použití adresy pro registrovanou společnost účtujeme smluvní pokutu ve výši 100 Kč.

Chtěli bychom poděkovat těm, kteří se snaží splatit své dluhy včas!


business Kontaktní údaje

PROSPECTUM IT services s.r.o.
Šafránice 555
Poděbradova 869
547 01 Náchod
Královéhradecký kraj
VAT EU: CZ01775243

Kde zaparkovat auto
kliknutím jej zobrazíte na mapě
+420 776 178 006

Kancelář je otevřená:
pondělí - čtvrtek
9:00 - 15:00
pátek
9:00 - 15:00
Domluvte si prosím schůzku předem
account_balance_wallet Průměrný kurs valuty

28.11.2022
CZK AUD 15.577 CZK
CZK EUR 24.345 CZK
CZK GBP 28.112 CZK
CZK HUF 0.05955 CZK
CZK PLN 5.186 CZK
CZK SEK 2.234 CZK
CZK USD 23.279 CZK
© 2010 - 2022 PROSPECTUM s.r.o.