PL
Prospectum Prospectum Prospectum Prospectum
Hlavní stránka / Zprávy / Registrační číslo české populace

Registrační číslo české populace

úterý, 2 březen 2021

Za účelem registrace populace přiděluje téměř každá země rezidentům, svým vlastním občanům i cizincům, identifikační číslo, které usnadňuje seskupování a vyhledávání nezbytných údajů v databázích veřejné správy. Nejzákladnější identifikátor v Polsku je PESEL. Jeho českým protějškem je rodné číslo. Občané České republiky a osoby přihlášené k přechodnému nebo trvalému pobytu obdrží toto číslo z moci úřední. Bohužel, zahraniční podnikatelé a firemní partneři jsou povinni podat žádost o toto číslo na vlastní pěst.

Registrační číslo české populace

Výše ​​uvedená povinnost vyplývá z přímého uplatňování zákona č 133/2000 o evidenci obyvatel ve vztahu k zákonů 582/1991 o organizaci sociálního zabezpečení a 592/1922 o zdravotním pojištění, jakož i od daňového řádu 280 / 2009. Ze znění předpisů vyplývá, že pojištěná osoba je povinna hlásit český „pesel“ vybranému fondu zdravotního pojištění a poviatkové pobočce správy sociálního pojištění příslušné pro sídlo společnosti. Takzvaný „Číslo pojištěnce“ přidělené každou z těchto institucí je čistě dočasné.

Zpravidla to trvá asi 30 dní a je zdarma. Jedinou nutnou podmínkou je, aby k žádosti přiložit aktuální zkrácenou kopii rodného listu s úředním překladem do českého jazyka. Kopie vydává obecní úřad a lze o ně požádat prostřednictvím ePUAP. Elektronický zkrácená kopie je podepsán v souladu s normou eIDAS a může být také použita pro účely uplatnění. K žádosti je přiložena kopie občanského průkazu nebo pasu.

Česká republika bohužel není signatářem Vídeňské úmluvy č. 16, není povinna uznat vícejazyčnou kopii uvedenou v této úmluvě.

V zájmu usnadnění plnění výše uvedené povinnosti stanoví předpisy možnost podat žádost prostřednictvím právního zástupce. Za tímto účelem musí být za přítomnosti notáře autorizován subjekt nebo osoba, která podává žádost o číslo. Přidělené registrační číslo populace je odesláno na domovskou adresu žadatele.

 

Formulář plné moci je k dispozici ke stažení na našem webu. Vrácení podepsaného a ověřeného notáře tvoří, spolu s kopií rodného listu zaslaném naší kanceláře se rovná objednání služby zprostředkování při získávání výše uvedené číslo.

 


business Kontaktní údaje

PROSPECTUM IT services s.r.o.
Šafránice 555
Poděbradova 869
547 01 Náchod
Královéhradecký kraj
VAT EU: CZ01775243

Kde zaparkovat auto
kliknutím jej zobrazíte na mapě
+420 776 178 006

Kancelář je otevřená:
pondělí - čtvrtek
9:00 - 15:00
pátek
9:00 - 15:00
Domluvte si prosím schůzku předem
account_balance_wallet Průměrný kurs valuty

28.11.2022
CZK AUD 15.577 CZK
CZK EUR 24.345 CZK
CZK GBP 28.112 CZK
CZK HUF 0.05955 CZK
CZK PLN 5.186 CZK
CZK SEK 2.234 CZK
CZK USD 23.279 CZK
© 2010 - 2022 PROSPECTUM s.r.o.